Nirmal Singh jest dyrektorem finansowym i nadzoruje sprawy międzynarodowe i prawne Shiji Group

Pan Nirmal Singh jest doświadczonym dyrektorem korporacyjnym z 35-letnim doświadczeniem. Wnosi ze sobą bogate doświadczenie korporacyjne w zakresie fuzji i przejęć, planowania strategicznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, planowania finansowego, inwestycji transgranicznych, tworzenia usług wspólnych oraz świadczenia usług wspomaganego zarządzania. Wcześniej od 1999 roku zajmował stanowisko dyrektora finansowego ds. Azji i Pacyfiku w firmie MICROS  i był kluczowym członkiem Komitetu Wykonawczego. Awansował na stanowisko prezesa w 2014 roku. Wcześniej przez 15 lata pracował w wiodącej praktyce biegłych rewidentów , w tym 7 lat jako partner.

Nirmal jest absolwentem handlu, dyplomowanym księgowym i księgowym kosztów. Zajmuje się również działalnością społeczną i charytatywną.

Zacznijmy

Kliknij poniżej, aby poznać wszystkie sposoby, w jakie Shiji może pomóc w rozwoju Twojej branży hotelarskiej, gastronomicznej, detalicznej lub rozrywkowej.

Skontaktuj się z nami