Kevin King jest dyrektorem operacyjnym Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. Jest odpowiedzialny za zarządzanie krajowe i rozwój oraz nadzoruje internacjonalizację organizacji.

Pan Kevin King pracuje jako dyrektor operacyjny Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd od czerwiec 30, 2015 roku. Koncentruje się na krajowym zarządzaniu i rozwoju Shiji oraz nadzoruje globalizację firmy. Przed dołączeniem do Shiji pracował przez ponad 17 lat  z wiodącym dostawcą rozwiązań technologii hotelarskich, firmą MICROS Systems Inc., która połączyła się z Oracle w 2014 roku. Zajmował różne stanowiska związane z zarządzaniem operacyjnym i biznesowym, w tym w zakresie rozwoju biznesowego i technicznego globalnych rozwiązań płatniczych.

Zacznijmy

Kliknij poniżej, aby poznać wszystkie sposoby, w jakie Shiji może pomóc w rozwoju Twojej branży hotelarskiej, gastronomicznej, detalicznej lub rozrywkowej.

Skontaktuj się z nami